Zawor bezpieczenstwa si 6301

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zapewnienie rozmaitych urządzeń przed nagłym skokiem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu także jego dobrą wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), ale stanowi również zależne od jego parametrów i rodzaju zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest zupełnie związana z wymaganą przepustowością, która oznacza ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest gwarancja narzędzi i rurociągów przed niepomyślnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, jakie może doprowadzić do wielkich uszkodzeń. Z kolei najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt wysokich ciśnień są uderzenia wodne i awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze powodu na system działania, można wydać na dwa sposoby:

 

Zawory niskociśnieniowe – stosowane jako narzędzia chroniące przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w konstrukcjach tej grupie dzieli się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do gniazda zaworu wywierana jest przez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek przeprowadzany jest poprzez sprężynę zamontowaną wewnątrz zaworu.

W współzależności od typie konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić również na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar położony jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w treści grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości wykonującej na bagaż i siły parcia wody lub powietrza oddziałującej na grzybek. Natomiast w zaworach dźwigniowych ciężarek znajduje się na ramieniu dźwigni, i otwarcie zaworu następuje po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.