Zarzadzanie gastronomia od finansowej strony

Kompleksowe zarządzanie obiektem gastronomicznym obejmuje takie zagadnienia jak administrowanie magazynem, personelem, przygotowanie przepisów i potraw, aż po finansowe kwestie jak odczyt sprzedaży i analizy sprzedaży.

http://pakowarki.pl/produkt/pakowarka-prozniowa-dwukomorowa-pp30/


W celu usprawnienia kierowania restauracją warto zainwestować w specjalne oprogramowania. Wielka zaletą programu jest możliwość podłączenia do komputera kas fiskalnych, na których ewidencjonują sprzedaż kelnerzy. Pozwala to zrobić całościowy, skomputeryzowany system rozliczania restauracji od dostaw surowców do sprzedaży dań. Komunikacja z kasami jest dwukierunkowa. Z jednej strony program przesyła do kas informacje o towarach , grupach towarowych, kelnerach; z drugiej strony uzyskuje z kas dane o sprzedaży potraw, obrocie syntetycznym każdej kasy oraz poszczególnych kelnerów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu kasy po wstępnym zainstalowaniu oprogramowania przez serwis, nie potrzebują od obsługi żadnej umiejętności programowania, gdyż wymiana informacji prowadzona jest przez program GASTRO.

Program Gastro SZEF umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej firmy gastronomicznej. W oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaży, w tym sprzedaż, która została zrealizowana na stanowiskach kelnerskich. Na podstawie stworzonych kart kalkulacyjnych program przeprowadza odpowiednie rozchody składników potraw, wylicza kalkulacje, marże, wsad do kotła oraz zapotrzebowanie na nowe artykuły. Informacje z programu są podstawą ewidencji materiałowej w cenach nabycia oraz gastronomicznych, również z automatyczną dekretacją do danych programów finansowo-księgowych.

Możliwości programu gastro:
pozwala na prowadzenie gospodarki wielomagazynowej;
pozwala na wpisanie dokumentów dostaw, przesunięć między magazynowych, rozchodów wewnętrznych, przyjęcia z produkcji i wydania do sprzedaży;
jest wyposażony w moduł fakturujący i sprzedaży;
umożliwia wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży według zadanych receptur;
pozwala na przejrzystą prezentację sprzedaży dań, napojów, itp. w danych punktach sprzedaży według różnych kryteriów i przekrojów.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl