Zaburzenia psychiczne choroba cywilizacyjna

Cyklotymia jest przekazywana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane także jako stan depresyjny, który zawsze zwykle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość wiele się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na dokładnym zaprezentowaniu, czym jest wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając a z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Prawdopodobnie istnieć elementem kierującym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej zrozumienie jest dodatkowe zawsze w podstawowej i trzeciej fazie bycia człowieka, stosuje się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i kieruje do dużej destabilizacji w byciu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie wówczas stricte leczenie farmakologiczne, podobne do rodzaju leczenia depresji, bowiem podawane leki będą posiadały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię charakteryzuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozbić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką dopasowują się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i wywiady z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne bada i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności analitycznego myślenia, kłopoty z uwagą uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zwykle pojawia się u kobiet, które tracą na dwubiegunowość. Gra tym pomysł mają dodatkowo takie składniki jak duży stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również i stresujące sytuacje. Także znacznie poważny wpływ pamiętają więcej wychowanie i środowisko, w jakiej odbywają potencjalnie chorujące osoby.