Wentylacja fizjologia

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być wykonana zgodnie z prawymi normami zamkniętymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a jeszcze ocenić jej najsłabsze punkty. W współczesnym projektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Fakt ten znaczy dla przedsiębiorstwa zwracającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do celu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W punkcie zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, stosowane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty prac nie jest dodatkowe aby do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wytwarzane są w trybie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został postawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a jeszcze skuteczności odpylania. Zadania te przynoszą oczekiwany wynik finansowy, a przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi największy czynnik skutecznej, natomiast tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.