Uziemienie fundamentowe sztuczne

Uziemienie to typowa dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi zatem przewód zakładający się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą również w efekcie tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie zwraca się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są różne rodzaje uziemień. Do pewnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W budowie uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i są do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i pozwalają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w końcach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję wyróżnia się na łatwe, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego budowa określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, ludzi do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być stworzone dobrze i spełniać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym punkcie dopasowuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być zakładane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu duża jest wieść oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.