Tlumacz laciny sredniowiecznej

Oczywiście najbardziej rozpowszechnionym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza istnieje to, że ponoć istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co stanowi przekład procesem prostym i nieomal automatycznym. Niestety, realia cechują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w szansie, jak jeszcze często jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz sposobów użycia obu języków. Wielu młodych w naszych fachu tłumaczy pochodzi z fałszywego założenia, iż ich działalność określana jest do grup nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że żyją bezpośrednie związki między określonymi charakterami i ruchami w przeciwnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zapewnienie, iż są pewne formy tłumaczenia, które można powielać niczym w kryptografii.

Praca tłumacza nic nie polega tylko na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym i docelowym przy użyciu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do pracowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów zazwyczaj jest modernizowania i wdrażane są nowoczesne rozwiązania, to szkolenie maszynowe nadal nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie wykorzystywane jest skomplikowane oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które pomaga proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/oprogramowanie-erp/

O ekspertów w trudnych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż rozumienie to działanie skomplikowane, które żąda od autora przekładu wielkiej wiedzy, ogromnego zaangażowania oraz przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które dodatkowo komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie natrafia tłumacz angielskiego zaleca się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka oryginalnego i docelowego w sensach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy pochodzące z różnych języków brzmią prawie jednakowo, tylko ich mówienia wyrażają się zupełnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz także pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.