Szara strefa 2001 cda

Rozmiar szarej przestrzeni w Polsce stanowi duży problem. Nasz kraj zmaga się z nim praktycznie od zawsze, z pozostałymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wydajemy na tym miejscu w zestawieniu z różnymi państwami dawnego bloku wschodniego, ale do dalekiej Europy cały kolej istnieje wyjątkowo mocno.

Uważam, że szarej strefy nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Dobrym środkiem jest edukowanie społeczeństwa, a to konsekwentne uświadamianie, że uczestniczymy w ramach wspólnoty i że to, co stanowi dla grupy dobre również nam samym przynosi korzyści. Co wysoce trzeba odzyskać zaufanie służących do państwa - dużo mówi się, głównie w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy zdają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie straciły na aktualności. Podobnie politycy prezentujące takie podejście. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się że z niemałym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich zawieraniem nie zastanawiają się ponad tym, co tak rzeczywiście się za nimi ukrywa. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą wyjście na to, żeby obejść system. Mają tutaj zresztą wsparcie znacznej grupy swoich klientów, którzy mimo kampanii społecznych, noszących na punktu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki traktują jak bandycki haracz, i jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród ostatniego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak posiadania kasy fiskalnej, skoro egzekwowanie tych konsekwencji będzie nieco skuteczne? Mimo wszystko jakość nie jest doskonale aż tak niska, kiedy można by na bazie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa także do siebie nawzajem rośnie - proces ten zachodzi długo i nieregularnie, jednak mając pod uwagę to dwadzieścia sześć lat, tendencja jest czysta. Myślę, że wraz z rozwojem ekonomicznym i psychicznym kraju coraz mniej typów będzie obracało się rządzą krótkoterminowych zysków, i jeszcze dużo - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli dają się tąpnięcia, jak nowa zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że stanowimy mądry, choć ciężko doświadczony naród oraz nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Polska wciąż będzie przy Europy niż Rosji.