Systemy bezpieczenstwa gospodarczego

Dużo osób zadaje sobie pytanie: co obecne jest krótka zaufania i do czego daje? Odpowiedź można znaleźć w poniższym artykule.

Alternatywa zaworów Płytki bezpieczeństwa są zamiennie określane mianem głowic bezpieczeństwa. Dostosowuje się je w charakteru zapewnienia różnych układów i urządzeń procesowych przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Proste są w ciemnych cenach, zdecydowanie mniejszych niż zawory, więc mają dla nich dobrą alternatywę. W wielu sposobach używa się połączenie zaworów zaufania i płytek bezpieczeństwa, dzięki czemu wykonywa się podwójną ochronę. Bardzo często, jak sposób zabezpieczenia zakłada się płytkę bezpieczeństwa bezpośrednio pod zaworem bezpieczeństwa. Dzięki temu metody zawór jest przechowywany przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych oraz przed nowego rodzaju zabrudzeniami. Nie jest potrzeby przeprowadzania testów UDT w kontakcie do płytek. Zawory muszą przechodzić tego standardu testy każdego roku.

Inne sposoby Różne rodzaje płytek bezpieczeństwa mogą być przydatne w innych urządzeniach. Powszechnie wdraża się najprostsze płytki z nacięciem, które pękają w monecie pojawiania się zbyt wysokiego ciśnienia w urządzeniach czy maszynach. Płytki można wdrożyć w urządzeniach, które wykonują pod znacznie dużym ciśnieniem. Potrafią wówczas być np. zasuwy odcinające, układy szczelności, układy pneumatyczne, układy hydrauliczne itp.

Zastosowanie Płytka bezpieczeństwa ( ang. bursting discs ) znajduje użycie w dziedziny spożywczej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, w więc wszędzie tam, gdzie pojawia się realne ryzyko awarii wywołanej niekontrolowanym i nieprzewidzianym wzrostem ciśnienia w urządzeniach, układach czy maszynach.