System odpylania

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe traktowane są w projektu poprawienia jakości powietrza uwalnianego w rezultacie procesów przemysłowych. Odpylanie jest poprzez zbieranie pyłu oraz innych odpadów z powietrza. Separacja nanocząstek jest podstawowa w sensu ograniczenia emisji pyłów.

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, jakim jest ograniczenie rozległych chmur pyłu. Odpylacze wiążą się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz pojemnika na filtr lub z zespołu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które biorą do odpylania ciecz, to separatory mokre. W niniejszym wypadku ciecz porusza się z gazem, który ma cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania pyłu w obecnej taktyce stanowi szczególnie duża. Istnieje kilka rodzajów separatorów mokrych, jednak wszystkie łączą wspólne charakterystyczne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty zatrzymują się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne korzystają z sił elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Ważna je rozdzielić na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące poświęcone są do starego rozdzielania materiałów, które dzielą się właściwościami elektrycznymi. Z zmian separator płytkowy poświęcony jest do usuwania każdych typów surowca mineralnego zgodnie z ich zaletami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to urządzenia, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Istotne są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W kontaktu spośród obecnym pragnie się na zaawansowany rozwój technologii wykrywania materii zanieczyszczonej. Nowe technologie oczyszczania gazów, a też wdrażanie innowacji z pewnością dodaje się do rozwinięcia się jakości powietrza.