Strefa zagrozenia wybuchem definicja

ATEX – stanowi obecne informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, oddany do stosowania w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w zasadach związanych z tą radą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w przyszłych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą jednak być niezgodne z regułą, też nie posiadają prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę czy jest właściwy z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych krajach UE stanowiły duże utrudnienia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń stosowanych do służby w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w których potrafimy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w życie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w życie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w miejscu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.