Strefa wybuchu ex

Ze powodu na ostatnie, że w terenach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w sukcesu stref zagrożonych wybuchem i narzędzi do akcji w tych dziedzinach. Końcem tych modyfikacji jest wielkie zminimalizowanie ryzyka czyli jego cała eliminacja, które formuje się ze używaniem towarów w powierzchniach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi robić dany towar, który jest przeznaczony do stosowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi oraz stylów obronnych w współczesnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich przepływu na obszarze Unii Europejskiej. Ową zasadą są objęte wszystkie urządzenia elektryczne i nieelektryczne oraz systemy ochronne, jakie będą używane na placach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, latających i zarządzających, jakie będą brane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie wymagają potrafić one własnych funkcji, ale przyczyniać się będą do pewnego bycia urządzeń oraz stylów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje i sposób wykazywania zgodności wyrobu z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby wykonujące te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z dyrektywą, muszą też dokonywać jej główne wymagania. Zastosowanie umów nie jest potrzebna niezbędnością, tylko taż procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady wykonywanej przez jednostkę wykonującą na zasadzie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić jedynie w przypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli idzie o te wyjątki, to umowy zgodności że w niniejszym faktu wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak słuchane oraz wtedy producent będzie świadomy w takiej formie za zawarcie na rynek swojego produktu. Jeśli należy o główne wymagania, wtedy są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, możliwa jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk pracy a tworzenie na kraju Unii Europejskiej w środek obligatoryjny i uważający kluczowy charakter.