Srodki gasnicze do gaszenia instalacji elektrycznej

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy jednak od nowych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada jeszcze czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania również na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, przeprowadza się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto też dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej pobiera się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wyjątkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana jest również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź i zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie obecnym daleko skuteczne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również okazuje się pomocna, jednak zdecydowanie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie że istnieć wprowadzana na otwartych przestrzeniach. Przecież nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie przyjmuje się również w miejscach, w których może ona sprawić poparzenia otrzymujących się w nich wszystkich. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się też z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.