Srodek gasniczy novec

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Jak na własnej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe nasze nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów zaczyna się inne środki gaśnicze.

 

Najpopularniejszym jest rzeczywiście woda. Lecz nie w wszystkim przykładu można się nią służyć. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród obecnego, że można ją wiązać wyłącznie w wnętrzach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie dodaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie przedstawia to, że nie można z niej przyjmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest korzystnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych mieszkań nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na oferowaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę stosuje się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Dodatkowo w ostatnich faktach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.