Pyly zanieczyszczenie powietrza

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najogromniejsze ryzyko dla zdrowia robiących w takim środowisku osób.

Ze powodu na zarobek na kształt zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym działaniem w gronie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest skuteczne zapobieganie przez stosowanie indywidualnej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche i mokre. Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jedyny z najlżejszych odpylaczy o niskich kosztach instalacji. Wadą tego podejścia jest słaba skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są dawane w połączeniu z nowymi odpylaczami. Bardzo intensywną efektywnością działania prezentują się odpylacze filtracyjne. Brane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w planu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania wymagają istnieć zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu a od określonego zagrożenia.