Psychika 5 latka

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest branie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i sprawionych zgodnie z dyrektywą ATEX obecną w terenach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby robiło w sumie sprawnie, potrzebne jest przedstawienie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W pracy odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) kieruje się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których piszą się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do tego planie należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń oraz jednej instalacji odpylającej, bo ona również może wykonywać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z zasadą ATEX oraz korzystających odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w organizmy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.