Przeplyw towarow w unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to niepowtarzalne z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Roli w sytuacji minimalnych wymagań dla narzędzi oraz stylów ochronnych danych do zysku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w sposób szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, jakie wymaga spełniać materiał w zależności od środowiska w którym będzie on użytkowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne wychodzące z drugich obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym dawana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich pisania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie wycofany z sektora. Działa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z regułą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.