Pospiech zdanie

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Gdy na własnej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego środka do poskramiania pożarów łączy się różne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest dokładnie woda. Jednak nie w jakimś przykładu można się nią podawać. W pożarach używa się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i przeciwdziałania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z ostatniego, że ważna ją korzystać tylko w pomieszczeniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wypowiada to, że nie ważna z niej pobierać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę dopasowuje się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Także w tych przypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.