Plan finansowy gok

Symfonia projekt to pakiet, który działa panowanie w lekkich i małych firmach. Stanowi o pierwszy polski zintegrowany pakiet, który stał napisany specjalnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to uczestniczy w zarządzaniu marki w jej naturalnej działalności w kwestii ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.

http://www.comarch-polkas.pl/2018/07/12/pracujesz-klasyce-najwyzszy-czas-pomyslec-o-zmianie/

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe jest zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe pomaga w szerokim stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i lekkich. Moduł Kadry natomiast Płace służy do zarządzania wynagrodzeniami oraz danymi typów. Dzięki nim wolno szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Pomaga on w rozliczeniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel pomaga w myśli sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest odpowiednia dla firm będących kilka oddziałów i w sumie zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest zdobywany w zakresach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś stworzony dla firm, które powodują księgowość uproszczoną. Poprawia on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z planem Płatnik). Dzięki niemu ważna robić rozrachunki z urzędami i pracownikami. W niespotykanym stopniu ułatwia analizy dochodowości.