Para wodna twarz

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest zły ciężar właściwy zaś w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Podaje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną rzuca się do gaszenia pożarów, jakie potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy pewno być praktyczna do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w reakcję z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej sprawne i korzystne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana wyłącznie w tych miejscach, co do jakich obejmuje się pewność, iż nie mieszkają w nich ludzie. Z wycieczki na długie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być dramatyczna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.