Odpylanie hal

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania winien być zakładany we całych pomieszczeniach, w jakich stoi pewne zagrożenie wybuchem pyłu, który stanowi magazynowany i dostarczany. W ciągu odpylania stawia się specjalne odpylacze, jakie są indywidualnie dobierane i planowane do konkretnej instalacji. Dobieranie i planowanie jest w droga uwzględniający analizę ryzyka.

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi element całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy i zabezpieczenia, jakie mają zbyt zadanie chronić przed przejściem fali uderzeniowej.
Ważnym zadaniem odpylania atex jest spowodowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu bogata będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego stanu, jaki będzie pewny również dla personelu, jak a dla urządzeń i aparatów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do spełnienia zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń kieruje się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej aktywna forma ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego wybuchu to sposób tłumienia wybuchu. W magazyn całego systemu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do zabiegu urządzenia służącego ochronie. Celem wtrysku jest stłumienie wybuchu. Reakcja musi być błyskawiczna. Miana istnieje w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy
Na zbycie prostych istnieje sporo różnych sposobów odpylaczy, w tym szczególnie odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.