Obowiazek kasy fiskalnej w 2015

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w dalekiej walucie jest możliwa?

W kontaktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a również do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, które powinny otrzymywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są chociaż w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w treść § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w składzie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania daty a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następującej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z podaniem kursu i złożeniem zapłaty musi być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać stworzone z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są używane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na praca konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w funkcję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka stała odtworzenia w wydarzeniu można wywnioskować, iż cena za nabyte towary traktuje być przyznawana w euro, w porządku gdy wartość umowie będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.