Nievatowiec a kasa fiskalna

Na miejsce Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które idą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, a nie rzadko zarówno do utraty ludzkiego życia. Do początku może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wytwarzana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich także na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgodzie Europejskiej, i wykorzystywanego w otoczeniu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zdobycia w działanie dyrektywy ATEX całe tego gatunku urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX oraz być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób wykonywających w tłu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest przypisywana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu zwykli można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w sklepach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny pracy i osób odpowiedzialnych.