Monitoring zapylenia powietrza

Dyrektywa ATEX uważa na celu zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które zawarte są postanowieniami tegoż dokumentu na terenie Unii Europejskiej. Ponadto idzie do zminimalizowania i właściwie wyeliminowania ryzyka czerpania z urządzeń bądź systemów obronnych w grupach zagrożonych wybuchem, i które to udogodnienia czy plany nie są do ostatniego przystosowane.

Dyrektywa określa podstawowe wymagania atex w kierunku bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w przestrzeniach wybuchowych. Wymagania te ograniczają się przede wszystkim do potencjalnych źródeł, które mogą sprawić zapalenie się urządzeń w okolicach zagrożonych wybuchem. Używa się również do organizmów ochronnych, które podczas wybuchu rzucają się samoczynnie. Działaniem tych systemów ochronnych jest przede wszystkim jak najszybsze zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie końców jego przenoszenia się. Wymagania atex jednocześnie wiążą się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura taż liczy na końcu bezpieczne funkcjonowanie urządzeń i samodzielnych systemów ochronnych, które to dostają się w dziedzinach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie biorą pod uwagę części oraz podzespoły, jakie nie są w wyglądzie pełnić samodzielnych funkcji. Przecież są ważne przede każdym dlatego, że wpadają na bezpieczeństwo bycia zarówno urządzeń jak również układów ochronnych. Na terenie całej Unii Europejskie do obrotu można zapoznać wyłącznie te artykuły, które otoczone są wymaganiami Dyrektywy nowego rozwiązania, a jakie przede wszystkim te wymagania spełniają. Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą wyłącznie nowych produktów, które po raz pierwszy wprowadzane są do obrotu. Chodzi także o te przygotowywane na obszarze Unii Europejskiej, kiedy oraz też jakie do Unii Europejskiej są importowane. Dyrektywa ATEX obejmuje: - wyroby nowe tworzone w UE, - wyroby „jako-nowe”, - wyroby nowe lub używane importowane z gra Unii Europejskiej, - wyroby drugie oraz „jako nowe” oznakowane przez kobietę, jaka nie stanowi ich naturalnym producentem.