Modul evaluasi program

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów pracujących w oparciu o tą jedyną podstawę danych. W relacje od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program robi w towarzystwu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) dodatkowo w klasy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

http://kbs-siedlce.pl/polkas/Pl/przeglady_okresowe_kas_fiskalnych/

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z innymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany jest dla średnich i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z drugimi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu urodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry tudzież płace jest dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go zintegrować z systemem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do systemu Optima da na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co kupi na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.