Mikroskop global

strefy wybuchu

Mikroskopy umożliwiają spojrzenie w mikroświata, są one urządzeniami opracowanymi w sensu obserwacji znacznie małych obiektów, których subtelne składniki są na ogół niewidoczne dla nieuzbrojonego ludzkiego oka. Mikroskop zwraca się z dwu ogniskujących zespołów soczewek, które są zlokalizowane na wynikach rury nazywanej tubusem. Zespół soczewek odniesiony do przedmiotu prezentuje się mianem obiektywu. Z serii drugi zestaw soczewek nosi nazwę okularu i uznaje on osiąganie obserwacji. Wewnątrz tubusa za sprawą obiektywu zostaje wytworzony w obraz rzeczywisty, powiększony i odwrócony, który stanowi obserwowany przez obserwatora dzięki okularowi. Ze względu na współistnienie obydwu zespołów soczewek, obraz widziany jest udany, powiększony oraz prosty. Mikroskopy metalograficzne stanowią typ mikroskopów dostarczających do badań na próbkach nieprzezroczystych. Wśród mikroskopów metalograficznych charakteryzuje się mikroskopy świetlne oraz mikroskopy elektronowe.

Co możemy oglądać za pomocą mikroskopu metalograficznego?
Same badania mikroskopowe za pomocą mikroskopów metalograficznych liczą na pobraniu próbki z przeznaczonego wyrobu, a potem wyszlifowaniu i wypolerowaniu danej powierzchni, czyli wykonaniu tzw. zgładu metalograficznego, który po ewentualnym wytrawieniu zostanie poddany obserwacji mikroskopowej. Ujawnienie struktury konkretnego metalu, a też jego stopów i wad niewidocznych gołym okiem jest główny cel badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym. Pozwalają one identyfikację zróżnicowania komponentów strukturalnych i ustalenie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia. Mikroskopy metalograficzne zezwalają na przeprowadzanie obserwacji zgładów metalowych i przełomów. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu soczewek, mikroskop metalograficzny pozwala wykryć mikropęknięcia, umożliwia obliczenie udziału fazowego oraz obserwacje wtrąceń a kolejnych części materiałowych.