Kasy fiskalne ciechanow

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język swój i właśnie wybrani spośród nich umieją drugi język na tyle dobrze, by móc mieszać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych może się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może posiadać przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero po wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla innych uczestników wydarzenia. Jest to forma określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy artykuł na język czytelny dla innych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do obrotu znanego pod tytułem retour, a zatem szkolenia z języka ojczystego na świeży język aktywny. Jeżeli mniej znanym językiem jako biernym włada tylko pewien istniej dwóch tłumaczy, to wynoszą oni z omawianego języka na własny język aktywny, który wykonywa następnie jako pivot dla pozostałych tłumaczy z nowych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej ilości kombinacji językowych i pozwoli zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z własnego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w terminie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Eksperci z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, że że obecne stanowić szczególnie uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź pokazuje. Poprzez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sytuacji, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z serii druga część publiczności czyni tak to samo, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na domowy styl.