Kasa fiskalna uslugi

Na początek warto dodać co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki realizowane w okresie gwarancji i po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a też uwagę w podobnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W toku potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności:
– ocenia stan plomb kasy dodatkowo ich synchronizacja z napisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu,
– sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodę z napisami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu,
– sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w obszarze emisji dokumentów fiskalnych,
– ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i modułu fiskalnego co do solidarności z materiałami konstrukcyjnymi,
– sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta,
– wynik przeglądu wspólnie z zaleceniami zapisuje w pracy serwisowej.

Ciekawostki:
1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być zbudowany również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją rola lub z pewnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy.
2. W ciągu przeglądu technicznego zaliczane są przede wszystkim te składniki konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak czyli w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które działają na funkcjonowanie kasy, ani jeszcze nie sprawdza, lub inne czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, przecież będą obecne prac wykonywane poza przeglądem technicznym.