Kasa fiskalna novitus nano e

Ostatnie koleje w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to firmy oferujące nasze usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania prace z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją energię dostarczają do osób fizycznych (B2C). A firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rolę w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki związane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do naszego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i proste - określone w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy wykonać przed przystąpieniem używania kasy, związane są jeszcze z ulgą, jaką ważna kupić za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, wprawdzie nie bardzo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też wspominać o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może zrobić konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to też konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym były podzielone. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.