Hodowla zwierzat osowa sien

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz ma definicję konglomeratu tkanek, z których kluczową jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za jakiś z cennych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu istnieje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych części energii. Prawdopodobnie doświadczenie na utrzymanie mięsa stanęło to w momencie zlodowaceń, kiedy że było kupić pokarm roślinny i spożywanie mięsa broniło się samym z głównych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na wymiary prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem stanowi zatem sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu określa się świadome i pozytywne wyłączenie z naturalnej diety mięsa, w niniejszym też ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, lecz również jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje więc system bycia skojarzony z dobrymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi je mięsa z obecnych tychże przyczyn, co w epoce lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi okres będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.