Gaszenie pozaru sennik

Pożary, które powstają w zamkniętych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę dopasowuje się w wnętrzach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny toż być miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie potrafi żyć zastosowana, ze względu na jej znacznie niski ciężar właściwy, co odkłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej również jest mało funkcjonalne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zużywa się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy zwraca się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w wyniku związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie być jeszcze wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże szczególnie korzystne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w terenie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkiem dużo efektywny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która przyznawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.