Gaszenie pozaru na czlowieku

W przypadku pożaru najistotniejsza jest żywa i skuteczna reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Czasem że się ona nawet dodać do uratowania ludzkiego życia. Aby ta reakcja była natomiast dobra, należy wiedzieć, w który forma działać także na co chodzi zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w wnętrzu zamkniętym, a czyli na naturalnej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, iż nasze pole manewru jest niskie, w związku spośród obecnym nie możemy pozwolić sobie na zachowanie wszystkich preparatów. Drinkiem z najskuteczniejszych jest wolny wątpienia para wodna, jakiej działanie podobno w możliwość szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na przestrzeniach otwartych, gdzie nie kupi ona właściwego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Jednakże w małych budynkach dodaje się idealnie. Często użytkowana istnieje również na statkach, w wnętrza, w jakich przyjmowane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie złe jest używanie wody. Podstawowym działaniem pary, który umożliwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej piękną cechą jest fakt, iż ów efekt wykorzystywany jest znacznie szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Jest wówczas bardzo ważne, ponieważ w formy, kiedy ogień rozszerzy się na wszystek budynek, nie prawdopodobnie on zostać zgaszony samą parą. Potrzebne są to bardzo duże działania straży pożarnej, co składa się z tym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą wysoce wysokie.