Gaszenie pozaru azotem

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi zatem najzwyklejszy także niezwykle atrakcyjny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co reaguje z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają najszersze zastosowanie. W relacji z posiadanego składu mogą być używane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najwspanialszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje proste przeznaczenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne służenie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne stanowić brana w przypadkach płonięcia tych tychże materiałów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą polega na ostatnim, że wodę można brać w pewnym miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych miejscach o kubaturze nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W przestronniejszych pomieszczeniach działanie pary ujawnia się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do różnych substancji, lecz też prawdy ich wykorzystywania i opisywania w obszar pożaru.