Gammamed plus ix hdr afterloader system

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) jest ogromne zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Że się więc dziwić, że jest coraz powszechniej stosowany, zarówno przez firmy, kiedy również osoby prywatne.

Najprościej rzecz biorąc, działanie systemu prowadzi się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje odkryty w dziedzinach zamkniętych lub mało zamkniętych. Więc jego istotnym końcem jest nieprzyjęcie do stworzenia zbyt dużego ciśnienia w toku wybuchu. Dzięki temu mocna ominąć szkody w instalacjach i mało w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu poświęcony jest głównie do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu wiąże się z czterech kluczowych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z czynnikiem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Ważny z wysoko wymienionych elementów odpowiada przede każdym za identyfikację źródeł zapłonu w projekcie aktywizacji całego systemu zabezpieczeń, jak jeszcze szybkie wykrycie wybuchu przenoszącego się w kanałach. Centrale prowadzące to temat sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system i dostarcza impulsu zmagazynowanej energii do aktywacji butli. Same zaś butle HDR odpowiadają za pomoc przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w jakich spotykają się pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny wybuchowe.
W jaki forma to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie jest ostatnie specjalnie skomplikowane. Wszystko tworzy się do pomiarów, analizy oraz odpowiednich reakcji. Detektory ciśnieniowe odpowiadają za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich użytkuje się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w jakiej pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał dostarczany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich doprowadzona toczy się przez dysze, co w końcowym rozrachunku prowadzi do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu niewątpliwie można zaliczyć bliski czas reakcji, dużą niezawodność, jasną oraz szybką wymianę elementów a dodatkowo dobrą jego instalację i transport.