Filtr pylow radioaktywnych for800

W moc gałęziach przemysłu mamy do działania z potrzebą odpylania pyłów, które tworzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją wówczas absolutne procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły przebywające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał stworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych jesteśmy w ofercie urządzenia i całe instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one brane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala wtedy na budowanie ich w którymkolwiek pomieszczeniu, jaka stanowi zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie reagujące na start ciśnienia szybkiego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, poleca go do centrali, która z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to dopiero około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czyli nie, wykonane ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z przyczyny na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest wskazanie strefy dużej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, każde jej części i składniki są stosowane w taki postępowanie, by one same nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.