Enova aerogel

Program Enova jest w wszyscy zintegrowanym organizmem w kategorii ERP. Całe oprogramowanie przeznaczone stanowi w decydującej wadze do zarządzania określonym przedsiębiorstwem. System Enova jest niezwykle ekonomicznym narzędziem oddanym nie właśnie do prowadzenia firmą. Jest również moduł finansów i księgowości, handlu, czy kadr tudzież płac. Jego wykonanie w biurze zezwala na szerokie poprawienie efektywności pracy.

Jednocześnie system jest bardzo przyjazny interfejs, który żadnemu klientowi nie powinien sprawiać pewnych problemów. Programzostał w duzi połączony ze miejscem Microsoft Office. Dzięki temu zabiegowi oprogramowanie jest stale zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawymi. Jednocześnie Enova współpracuje z planem Płatnik, a również z jakimiś rejestratorami czasu pracy.
Program Enova pozwala między innymi na obsługiwanie elektronicznych wyciągów bankowych. Znacznie ułatwia kontrolę realizacji budżetu. Pozwoli na kontakt do całkowitych nowości na problem prowadzonych tworzeń oraz wyników finansowych przedsiębiorstwa.
Enova bez jakiegokolwiek problemu pewno żyć zintegrowany z jakimiś popularnymi aplikacjami, które zajmuje się w korporacjach.
Moduły Enova:
1) Kadry i Płace to element przeznaczony w wielkim znaczeniu do zarządzania wszelkimi zasobami które uważają się w przedsiębiorstwach, które zatrudniają od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Pozwoli na ewidencjonowanie danych kadrowych. Daje możliwość naliczania wynagrodzeń, zasiłków, chorobowych, czy podatków, a i składek ZUS.
2) Księgowość to segment znacznie ergonomiczny i nowy. Daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Zezwala na sporządzanie deklaracji. Ułatwia generowanie sprawozdań zarówno tych, kiedy również okresowych. Idzie nie tylko na całościową, a także skuteczną kontrolę firmy. Ułatwia analizowanie danych finansowych przedsiębiorstwa.
3) Handel jest urządzeniem przeznaczonym w centralnej wadze do stosowania całych procesów handlowych w biurach będących wielkie profile działalności. Moduł ten stosuje firmy między drugimi w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
4) CRM – to składnik przeznaczony zarówno do budowania, jak i administrowania i utrzymywania relacji z mężczyznami tymi oraz potencjalnymi.
5) Workflow – koordynuje złożone działania osiągane w porządku enova365 przez ludzi którzy dokonują w innych departamentach.
6) Business Intelligence – pozwala przetwarzać informacje w naukę.