Elementy bezpieczenstwa maszyn

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją czy siedzącego przy niej pracownika. Spośród tego powodu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i rodzinie technologicznych, producenci maszynek i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę kwestię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy w rozmiarze użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna stanowić urządzona w co najmniej samo akcesorium do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie miał prestiżu na okres zachowania a nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i siła na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w jawnym i jasnym znaczeniu (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być zaznaczony w forma rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło stanąć w jak najmniejszym czasie. Zatrzymanie maszyny narzeka na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej funkcjonowanie jest chore.