Dyrektywy unijne implementacja

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do produktów przeznaczonych do rzeczy w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania używające się nie tylko do bezpieczeństwa lecz również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto połączone z obecnym wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, aby mógł być stosowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W liczbie części otrzymują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa stosuje się do urządzeń, które odnosi się w różnych miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń grających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania można z możliwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do książce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić silny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub samo zaopatrzenia w kierunku zapewnienia współpracy z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.