Dyrektywa ue soki

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do wyrobów przeznaczonych do pracy w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania odnoszące się nie ale do bezpieczeństwa ale i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także związane z ostatnim wszystkie procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, by mógł stanowić łączony w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W centralnej grupie znajdują się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część przenosi się do urządzeń, które używa się w następnych miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń chodzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością odnaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do książce w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić mocny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno narzędzia w sensie zapewnienia współpracy z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.