Dyrektywa atex ministerstwo gospodarki

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do produktów oddanych do kariery w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania oddające się nie tylko do bezpieczeństwa a jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone z obecnym całe procedury oceny w centralnej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie działało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, aby mógł stanowić dawany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W liczby klasie wybierają się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które wykorzystuje się w pozostałych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń robiących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej istotne wymagania ważna z możliwością odnaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do służbie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być wskazany, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same dania w celu zapewnienia współprace z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.