Dokument bezpieczenstwa niezbedny w kazdej fabryce

Przedsiębiorstwa produkcyjne, bez względu na rodzaj działalności i przedmiot produkcji, są miejscami bardzo specyficznymi. Mają służyć masowej produkcji, zatrudnianiu wielu ludzi i stosowaniu nowoczesnych technik wytwarzania najróżniejszych produktów i swoje zadanie wypełniają w stu procentach. Jednak wszelkie technologie wykorzystywane w fabrykach są wydajne i dobre wówczas, gdy działają bez zarzutu. Nad tym muszą czuwać specjalnie zatrudnieni specjaliści – tak naprawdę ich praca jest skuteczna wtedy, gdy na halach produkcyjnych panuje cisza, spokój, nic się nie dzieje, a przepisy BHP nie są łamane.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/pakowarka_prozniowa_multivac_c100/

W każdym zakładzie produkcyjnym wykorzystuje się substancje niebezpieczne w mniejszym lub większym stężeniu. Używa się również maszyn i systemów wspierających pracę produkcji. O ile ich działanie ze względu na cel (produkcja i wspieranie produkcji) pozostaje bez zarzutu, to pozostaje jeszcze kwestia awaryjności tych urządzeń, oraz ich korelacja z substancjami wybuchowymi w środowisku, w którym się znajdują. Z tym może być już problem. Bowiem maszyna wykorzystująca do pracy łatwopalne gazy może ulec awarii, i wówczas gazy te mogą ulec wyciekowi albo samoistnemu wybuchowi. Stwarza to gigantyczne zagrożenia dla osób i przedmiotów znajdujących się w pobliżu takiej maszyny.

Dlatego też zanim dopuści się zakład do pracy, ważne jest by stworzyć explosion safety document, czyli dokument bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Jest to specjalny dokument stwierdzający, iż na terenie zakładu została przeprowadzona analiza ryzyka wybuchu, oraz zostało przeprowadzone postępowanie mające na celu zminimalizować ryzyko wybuchu w codziennej pracy. Dokument zarządza również sposób postępowania w jakiejkolwiek innej sytuacji wybuchowej.

Wydawać by się mogło, że kilka kartek papieru nijak nie uchroni nas przed wybuchem. Jednak dzięki zapisaniu tych kwestii czarno na białym, w trakcie funkcjonowania firmy i wdrażania kolejnych substancji czy systemów albo maszyn, możemy zajrzeć do dokumentu i stwierdzić, jak się ma wdrażanie nowych systemów do tych obecnie obowiązujących, bez konieczności przechodzenia całej procedury przeciwwybuchowej od początku.