Czym jest obowiazkowy przeglad kasy fiskalnej

Już na samym początku winniśmy sobie jasno uzmysłowić, że zlekceważenie i swoiste niedotrzymanie terminu obowiązkowego przeglądu naszej kasy fiskalnej bezwzględnie skutkuje kłopotliwą koniecznością tak zwanego zwrotu ulgi z tytułu jej (kasy) zakupu. Warto nadmienić, iż na tego typu sankcje narażeni są ci podatnicy, którzy to w czasie trzech lat od momentu zainaugurowania ewidencjonowania nie dokonali – w wiążącym, a jednocześnie w zobowiązującym terminie – zgłoszenia kasy do obligatoryjnego przeglądu technicznego. Powiedzmy też przy okazji, że taki przegląd przeprowadza właściwy serwis.

Ponad wszelką wątpliwość, obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej winien być dokonywany nie rzadziej, aniżeli co dwa lata. Trzeba też pamiętać o tym, co dokładnie owe dwa lata oznaczają w praktyce. Albowiem przy dokładnym wyliczeniu trzeba przyjąć za moment startowy, ten oto dzień, w którym faktycznie nastąpiła fiskalizacja kasy albo też dzień ostatniego przeglądu technicznego.

Tak więc podatnicy, kupując kasę fiskalną, mogą (a nawet powinni) uwzględniać – w kontekście konieczności przeglądu – termin dwuletni od momentu fiskalizacji urządzenia. Oczywiście, fiskalizacji tej dokonuje wyspecjalizowany w tym kierunku serwisant. Z kolei sam proces fiskalizacji polega na swoistym zainicjowaniu pracy modułu fiskalnego kasy.

Warto zatem przed zakupem kasy fiskalnej zorientować się czy w naszym mieście znajduje się autoryzowany serwis, co możemy zrobić poprzez wpisanie w wyszukiwarkę odpowiedniego hasła jak np. “kasy fiskalne serwis“.

Obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej sprowadza się w gruncie rzeczy do kilku czynności. Serwisant przede wszystkim dokonuje audytu pod kątem stanu plomb danej kasy. Sprawdza ich zgodność z zapisami umieszczonymi wewnątrz książki serwisowej. Fachowiec kontroluje też ogólny stan obudowy kasy. Ocenia płytę główną, pamięć fiskalną oraz moduł fiskalny. Jednocześnie testuje też poprawność działania wyświetlacza dla klienta. Ponadto, weryfikuje program kasy tudzież wersję tegoż programu w kontekście zgodności z zapisami – znowuż – w książce kasy. Wreszcie serwisant wpisuje oficjalny wynik przeglądu – z ewentualnymi zaleceniami i spostrzeżeniami – do książki serwisowej.
Opłata za przegląd wynosi od stu do dwustu złotych – za jedną kasę.

Jeśli nazwalibyśmy tę całą operację przeglądem technicznym, mogłoby to być nieco zwodnicze. Dlaczego? Ano dlatego, iż w czasie kontroli sprawdzane są jedynie te części urządzenia, które bezpośrednio odpowiadają za nic innego jak ewidencjonowanie obrotów. Jest to priorytet przeglądu.

Obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej jest więc rzeczą, której opłaca się starannie pilnować i na którą warto zwrócić szczególną uwagę.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl