Controlling r

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w jakiejś wielkiej firmie. Controlling interesuje się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a też płynnością finansową oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do bliskiego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze liczniejsza liczba i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można stwierdzić, że z controllingiem mamy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w nazwie, - Firma nastawiona jest na zarabianie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zamierza działać, że firma działa efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która daje na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej formie. Dostosowuje się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych wznosi się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeżeli mamy do czynienia z rachunkowością zarządczą.