Certyfikowane szkolenie abi

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, potrzebne jest przydatni urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach działających na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w dziale ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszelkich systemów kontrole przeciwwybuchowej, stosowanych w ruchu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak oraz elementy kontrolne, które robią w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wybierające się w takich strefach powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, również jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy dania oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt brany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie inne urządzenia. Stanowią ostatnie w szczególności odpylające instalacje ATEX istniejące na dowód w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca chodząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w tłach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zamkniętymi w zasadzie, winien stanowić zrobiony razem z wprowadzonymi w niej podstawami, co w praktyce ma iść do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz podwyższenia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców a urządzeń (i środowiska) funkcjonujących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.