Dyrektywa ue w sprawie prawa jazdy

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów danych do służby w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania