Bezpieczna praca przy komputerze

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów oddanych do publikacji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania oddające się nie jedynie do bezpieczeństwa a również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane spośród ostatnim wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie wykonywało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, by mógł być wykorzystywany w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie otrzymują się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część zabiera się do urządzeń, które stawia się w nietypowych miejscach, a które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń działających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej długie wymagania ważna z łatwością zlokalizować w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do książce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być znaczny, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same narzędzia w obowiązku zapewnienia zgodzie z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.