Bank nasienia jak dziala

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/turbovac/1/

Bank nasienia (spermy) to miejsca, w których przechowuje się nasienie dawców. Muszą oni spełnić ściśle określone kryteria. Przede wszystkim w ich spermie powinna znaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca musi być w dobrej formie fizycznej, być w wieku do 35 lat i nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego wzrost, budowa ciała kolor oczu i włosów oraz, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma oddawana jest nieodpłatnie. Wypłacana jest jedynie rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł).
Pierwszym etapem kwalifikacyjnym dawcy jest szczegółowy wywiad, podczas którego zadawanych jest mu szereg pytań odnośnie jego życia seksualnego, przebytych chorób i sytuacji rodzinnej. Później bada się jego krew w celu sprawdzenia, czy nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione oddane nasienie trafia do banku spermy na okres pół roku. Dopiero po upływie tego czasu przeprowadza się kolejne badania i na ich podstawie kieruje nasienie do konkretnych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę – klinika musi wziąć pełną odpowiedzialność na prawidłowe przechowywanie nasienia. W naszym kraju praktyka oddawania spermy jest wciąż jeszcze mało popularna, stąd pobrany materiał nigdy nie ulega zniszczeniu.
Korzystać z banku teoretycznie może każdy. Jednak na mocy polskiego prawa samotne kobiety nie mogą skorzystać z usług banku spermy (dziecko musi bowiem na jego mocy mieć jednocześnie ojca i matkę). Najczęściej klientami takich klinik są bezpłodne pary oraz mężczyźni będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą przekazywać swoim potomkom.