Agencja rozwoju przemyslu oddzial w mielcu

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, energię i intensywność procesów w sferach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym nic powstaje ładunków, jakie potrzebują zostać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry również tymże jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów przejmują się firmy, które podają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który stosowany jest na przykład w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni umieszczają się ogromne ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed dołączeniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy mają mieszkanie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub zużycia mogą zostać odłączone z siebie i budować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy jeszcze wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki stosowane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie każdy trend w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, albo oraz o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, ponieważ może zmierzać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, i w strefie zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.